PROJECT

CREDITS

Hana Blazikova sopraan
HATHOR CONSORT viool, salterio, harp, theorbe, klavecimbel / orgel
Romina Lischka viola da gamba & artistieke leiding

OF HEAVENLY & EARTHLY LOVE

Liefde: goddelijke liefde, aardse liefde, erotische liefde. In de Italiaanse muziek van de 16e en 17e eeuw zetten componisten Monteverdi, Caccini, Strozzi, Sanches en Grandi de verschillende aspecten van de liefde op muziek in liederen en opera-aria’s. Terwijl het meerstemmige madrigaal in de 16e eeuw de populairste vorm bleef om over de menselijke liefde te zingen, werd ze aan het begin van de 17e eeuw uitgedrukt in een nieuw dramatisch genre: de opera. Eén van de grondleggers van de opera was Giulio Caccini (1551-1618), die als vooraanstaand lid van de intellectuele Camerata Fiorentina het concept van de monodie hielp ontwikkelen: een ontroerende, monofone melodie gedragen door een eenvoudige begeleiding. Een verhaal over de diversiteit van de liefde.

“Dit jaar bracht het tweede debuut op de Zomerfeesten Oude Muziek een opmerkelijk ensemble met een interessante dramaturgie en een nog interessantere interpretatieve benadering, die onbewust het dogmatisme van de gevestigde uitvoeringspraktijk verwerpt en op zoek gaat naar nieuwe klankwerelden, die weliswaar gebaseerd zijn op de periode, maar niet museaal klinken en de 21e-eeuwse luisteraar, die door alle aspecten verwend is, kunnen aanspreken.”- – Jan Bat

Aria's & cantates van Giulio Caccini, Giovanni F. Sanches , Alessandro Grandi , Claudio Monteverdi, Ricercare & Bastarda's van Diego Ortiz, Francesco Rognoni, Bartolomé de Selma