Hathor Consort inaugura el Festival Llums d’Antiga del Auditori de Barcelona